pedagogene ved danseskolen

Våre fantastiske pedagoger

Man kommer ikke langt uten et bra team. På vår ballettskole har vi meget dyktige og velutdannede pedagoger på alle kurs og klasser.

Kirsti Skullerud portrett

Grunnlegger

Kirsti grunnla ballettskolen høsten 1978. Gjennom 38 år har hun gjennom sin danseundervisning gitt utallige barn og unge glede ved å mestre. Kirsti etablerte dansegruppen Happy Feet i 1989. Hun mottok Bærum kommunes kulturpris i 1991 og 2008. Fra august 2016 overlot hun roret og oppgaven som daglig leder til sin trofaste medarbeider gjennom 35 år Marianne Barsøe. Kirsti er nå nyutdannet NLP helsecoach og har etablert «Ki coaching», hvor hun vil tilby coaching en til en, og dessuten holde mestringskurs for barn og unge. Hun fortsetter altså arbeidet med å gi barn og unge glede ved å mestre.

marianne barsø

Daglig leder. Underviser: Ballett

Marianne har vært ansatt ved ballettskolen siden 1983. Hun har sin utdannelse fra Esthers Ballettskole i Kristiansand, Den Norske Operas Ballettskole og fra Royal Academy of Dance i London, hvor hun fikk sin Teachers registration i 1986. Marianne underviser i klassisk ballett opp til Grad 4. Hun underviser også de eldre elevene i rene teknikk- og tåspissklasser, og bruker et treningsopplegg for styrketrening med stor ball tilpasset klassisk ballett.  Marianne mottok Bærum Kommunes kulturstipend i januar 2009. Hun tok over stafettpinnen som daglig leder etter Kirsti Skullerud 1. august 2016.

beate devold

Underviser: Barnedans og ballett

Beate har vært ansatt ved ballettskolen siden 1993 og underviser i klassisk ballett på alle nivåer. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, avdeling Statens Balletthøyskole, og Joffrey Ballet School New York. Beate er også sertifisert ballettpedagog fra Royal Academy of Dance og er practical teaching supervisor for norske studenter som tar utdannelsen gjennom akademiet. Beate er også veileder for pedagogstudenter fra Kunsthøyskolen i Oslo. Beate har vært kunstnerisk leder for skolens ballettkompani Happy Feet frem til 2012. Hun mottok Bærum Kommunes kulturstipend i 2011. På dagtid underviser Beate dans i Bærums største barnehage Hornienga FUS.

christine amdam

Underviser: Jazz voksne

Christine har danset hos Kirsti Skulleruds dans- og ballettskole fra hun var liten og var med i Happy Feet i mange år. Hun har gått på ballettlinjen på Fagerborg videregående skole, og er utdannet dansepedagog fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som danselærer ved Skeisvang videregående skole i Haugesund og har også undervisningserfaring fra Kick dansestudio og Asker dans- og ballettskole. Hun har videreutdannelse fra Steps on Broadway dansestudio i New York og har vært leder for Happy Feet og Happy Feet junior. Hun er også utdannet journalist fra Høgskolen Oslo og Akershus og har blant annet jobbet i Radio Norge og NRK.

julie sandli

Underviser: Ballett

Julie har vært elev ved Kirsti Skulleruds ballettskole og TUP i regi av Statens balletthøgskole, og hun var medlem av Happy Feet i mange år. Julie er utdannet danser med bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), 2004. Og har en videreutdanning i pedagogikk (PPU) fra KHiO, 2014. Hun har også utdanning innen Pilates og er kvalifisert til å undervise i Progressive Ballet Technique. Julie underviser nå i klassisk ballett og har vært leder av Happy Feet og Happy Feet junior. Julie har sittet i styret for Dans i Skolen, nå Senter for dansepraksis (SANS).

Julie er initiativtaker og leder for DanseFOT -et regionalt talentutviklingsprogram for unge dansere i Viken. DanseFOT er et samarbeid mellom Bærum kommune og Viken fylkeskommune. I samarbeid med Nagelhus Schia Productions, gjennomføres en årlig forestillingsproduksjon i Bærum kulturhus, der Julie er produsent og koordinator.

Underviser: Ballett

Maj har sin utdannelse fra Royal Academy of Dance (RAD) i London, hvor hun tok en bechelorgrad i ballettpedagogikk og ble sertifisert RAD-pedagog. Videre har hun kvalifisert seg til å undervise i Progressive Ballet Technique og videreutdannet seg ved Kunsthøyskolen i Oslo (PPU). Tidligere undervisningserfaring har hun fra blant annet Ballettskolen Sandefjord, Spotlight og Studio Nille Larvik Ballett- og Danseskole.

tuva lindberg

Underviser: Ballett. Har permisjon vår 2023

Har sin bakgrunn i klassisk ballett (RAD) og jazzdans med utdanning fra bl.a. Trøndertun forstudium i dans, Den Norske Balletthøyskole og Kunsthøyskolen i Oslo, samt kurs og sertifiseringer innen RAD. Etter en utøvende bachelor i dans, og videre utdanning i PPU, har hun gått videre med utdanning innen spesialpedagogikk 2. med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker. De siste 10 årene har hun undervist ballett ved ulike skoler i Oslo, for både barn, ungdom og voksne. Hun har i samme periode også hatt flere undervisnignsturer til bl.a. USA, Asia, og Mellom-Amerika.

I dag er hun hovedsaklig tilknyttet Kirsti Skullerud Ballett og Dansestudio, Oslo Kulturskole og Lillestrøm VGS der hun har ansvaret for ballettundervisningen i andre og tredjeklasse, ungdom og voksen nybegynner på Kulturskolen i Oslo, og 6, 7 og 8 grad samt klassisk avansert ved Kirsti Skullerud Ballett og Dansestudio. Hun jobber også som veileder for PPU studenter ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Det å kjenne danseglede, utvikling, mestring og motivasjon gjennom et grundig, teknisk, arbeid med varierte arbeidsmåter og metoder, er fokusområder som kjennetegner undervisningen.

Underviser: Jazz, moderne og Hip Hop. Har permisjon høst 2022 og vår 2023

Linn har sin utdannelse fra Den Norske Balletthøyskole, hvor hun tok en bachelorgrad i dans og pedagogikk med fordypning i jazzdans. I 2011 gjennomførte hun et 7 mnd visastudent program ved skolen ”Steps on Broadway” i New York. Linn har sin undervisningserfaring fra Kirsti Skulleruds Ballett- og dansestudio, Allegro ballettskole, Iboksen dancespace, Spinn dansestudio og Hudson Valley Conservatory. Hun er også utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Underviser: Jazz og moderne

Anne startet å danse ved Danseverket i Nittedal og gikk deretter Dans Forstudium ved Trøndertun Folkehøgskole. Videre tok hun sin bachelorgrad i utøvende samtidsdans ved Universitetet i Stavanger, med et semester ved Academy of Performing Arts i Slovakia. Skoleåret 2017/18 gikk hun praktisk-pedagogisk utdanning i dans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har undervisningserfaring i kreativ barnedans, jazz, moderne/samtidsdans og improvisasjon. I tillegg til å undervise jobber Anne også som frilans danser.

Underviser: Jazz og moderne

Lisbeth Sandnes Espeland begynte å danse da hun var 3 år og ble uteksaminert fra KHIO i 2004.

Hun har danset med Oslo Danse Ensemble, Torgunn Productions (DKS) og Hanne Krogh Produksjoner, samt gjort diverse musikaler på de store scenene i Oslo.

Lisbeth har opp gjennom karrieren koreografert for Happy Feet, Trippeldans, revyer, film og musikkvideoer, samt assistert andre koreografer til større produksjoner.

Hun tok utdannelsen som dansepedagog i 2010 og har jobbet som høgskolelektor på Khio, Norges Dansehøyskole, Musikketeaterhøyskolen, PRODA, MTF, Fagerborg vgs og Ruud vgs. Hun har undervist hos Kirsti Skullerud Ballett og dansestudio siden 2007.

Underviser i jazz og hiphop

Rikke har danset hos Kirsti fra hun var liten og var medlem av Happy Feet i mange år. Hun gikk ballettlinjen på Fagerborg VGS og tok etter dette en bachelor i jazzdans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Har også en bachelor i produksjons- og prosjektledelse for tv, fra Høgskolen i Lillehammer. Har etterutdaningskurs i koreografi og lydlandskap fra Khio. Har koreografert for bl.a MGPjr, Amandusprisen og hatt sceneregi for Gullruten. Rikke setter nå opp en helaftens forestilling med ballettskolens eget dansekompani Happy Feet. Froskeprinsen har premiere 22. april.

Underviser i Hiphop

Otto har sin utdannelse fra Sverige, og er levende opptatt av å formidle hiphop, og hiphopens historie.

Han har koreografert for SVT og diverse danseshow

Underviser i ballett

Sissel Maria Aarseth er blant annet utdannet fra The Royal Ballet School i London. Hun har vært solistdanser i Nasjonalballetten, Den Norske Opera & Ballett fra 1990-2011, hvor hun har hatt en profilert og fremtredende posisjon. Sissel har danset de fleste hovedroller i det klassiske ballettrepertoaret, samt innehatt fremtredende solistroller i Nasjonalballettens øvrige repertoar, også det moderne.