seks dansere

KIRSTI SKULLERUDS BALLETT- OG DANSESTUDIO

Kirsti Skulleruds Ballettskole ble etablert av Kirsti Skullerud i 1978. Skolen disponerer i dag fire moderne dansestudioer, tre garderober og et hyggelig oppholdsrom for elever og foreldre.

Etablert i 1978

Kirsti Skulleruds Ballettskole ble etablert av Kirsti Skullerud i 1978. De tre første årene holdt skolen til i gymsaler på Rykkinn. Da Kolsås Senter ble bygget i 1981 fikk ballettskolen innrede lokalene i tilfluktsrommet i underetasjen. Skolen disponerer i dag fire moderne dansestudioer, tre garderober og et hyggelig oppholdsrom for elever og foreldre.

I 2009 endret skolen navn, og den heter i dag Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio.

Kirsti Skullerud er eier av skolen. August 2016 tar Marianne Barsøe, som har vært Kirsti Skulleruds høyre hånd i 35 år, over som daglig leder.

Vi ser det som en viktig oppgave at alle elever får utviklet sine evner best mulig ut i fra sine forutsetninger. Det innebærer også å gi utviklingsmuligheter for dem som har særlig interesse og talent – og ambisjoner om en profesjonell karriere. Flere tidligere elever er i dag profesjonelle dansere i inn- og utland.

Fokus på elevoppvisninger

Elevoppvisninger er en viktig del av vår virksomhet og gjennomføres årlig, som regel i Bærum Kulturhus. Forestillingene gir elevene sceneerfaring og bidrar til å bygge opp deres identitet og trygghet gjennom opptredener for et stort publikum.

Opplæringen er ofte utgangspunkt for et livslangt, personlig utviklende forhold til musikk og scenekunst.

  • Gjennom systematisk og målrettet arbeid over lang tid utvikler elevene selvdisiplin og målbevissthet.
  • Gjennom sceneopptredener og forestillinger får elevene trening i å eksponere seg, noe som bidrar til å bygge opp deres selvtillit og egenidentitet.

Utøvelse av dans innebærer et nøye innstudert samspill hvor man skal forholde seg til mange andre medvirkende. Gjennom dette lærer elevene betydningen av koordinert samarbeid. Opplæringen skjer i trygge miljøer som blir et sterkt sosialt forankringspunkt for elevene.